Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Dopyt – Ponuka ► Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Tovary Stavebné práce Softvérové balíky a informačné systémy Služby
Spoločný slovník obstarávania (CPV) – Tovary:
 03000000-1
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a súvisiace produkty
 09000000-3
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje energie
 14000000-1
Produkty ťažobného priemyslu, základné kovy a príbuzné produkty
 15000000-8
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
 16000000-5
Poľnohospodárske stroje
 18000000-9
Odevy, obuv, brašnárske výrobky a príslušenstvo
 19000000-6
Koža a textílie, plastové a gumené materiály
 22000000-0
Tlačené výrobky a príbuzné produkty
 24000000-4
Chemické výrobky
 30000000-9
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou nábytku a softvérových balíkov
 31000000-6
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a spotrebný tovar; osvetlenie
 32000000-3
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a príbuzné zariadenia
 33000000-0
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej starostlivosti
 34000000-7
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu
 35000000-4
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné vybavenie
 37000000-8
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky, materiály pre remeselné a umelecké práce a príslušenstvo
 38000000-5
Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel)
 39000000-2
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku), zariadenie interiéru, domáce spotrebiče (s výnimkou osvetlenia) a čistiace prostriedky
 41000000-9
Zachytená a vyčistená voda
 42000000-6
Priemyselné mechanizmy
 43000000-3
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu, stavebné zariadenia
 44000000-0
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky pre konštrukcie (s výnimkou elektrických prístrojov)

Spoločný slovník obstarávania (CPV) – Stavebné práce:
 45000000-7
Stavebné práce

Spoločný slovník obstarávania (CPV) – Softvérové balíky a informačné systémy:
 48000000-8
Softvérové balíky a informačné systémy

Spoločný slovník obstarávania (CPV) – Služby:
 50000000-5
Opravárske a údržbárske služby
 51000000-9
Inštalačné služby (s výnimkou softvéru)
 55000000-0
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby
 60000000-8
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
 63000000-9
Podporné a pomocné dopravné služby, služby cestovných kancelárií
 64000000-6
Poštové a telekomunikačné služby
 65000000-3
Verejné služby
 66000000-0
Finančné a poisťovacie služby
 70000000-1
Realitné služby (služby s nehnuteľnosťami)
 71000000-8
Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby
 72000000-5
Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora
 73000000-2
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
 75000000-6
Verejná správa, obrana, sociálne zabezpečenie a s tým spojené služby
 76000000-3
Služby súvisiace s ropným a plynárenskym priemyslom
 77000000-0
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a služby v oblasti akvakultúry a včelárstva
 79000000-4
Podnikateľské služby: právo, marketing, konzultácie, nábor pracovníkov, tlačiarenské a bezpečnostné služby
 80000000-4
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby
 85000000-9
Zdravotnícka a sociálna pomoc
 90000000-7
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie odpadu, čistenie a environmentálne služby
 92000000-1
Rekreačné, kultúrne a športové služby
 98000000-3
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a služby jednotlivcom