Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Dopyt – Ponuka ► Spoločný slovník obstarávania (CPV) ► CPV 14210000-6

CPV 14210000-6 – Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Štrk, piesok, drvený kameň a štrkopiesky (do betónu)

Spoločný slovník obstarávania (CPV)
 14000000-1
Produkty ťažobného priemyslu, základné kovy a príbuzné produkty
 14200000-3
Piesok a íl
 14210000-6
Štrk, piesok, drvený kameň a štrkopiesky (do betónu)
 14212000-0
Granuly, dryina, kamenný prach, riečny štrk, horninová drvina, drvený a mletý kameň, kamenné zmesi, štrkopieskové zmesi a iné štrkopiesky do betónu
 14213000-7
Makadam, dechtový makadam a dechtové piesky

Verejné obstarávanie VVO:

Verejné obstarávanie VVO – aktívne CPV 14210000-6:
Tieto údaje sú zobrazené iba pri aktívnom prístupe do produktu Dopyt / Ponuka.

Verejné obstarávanie VVO – ukončené CPV 14210000-6:
Tieto údaje sú zobrazené iba pri aktívnom prístupe do produktu Dopyt / Ponuka.

Upozornenia na nové dopyty (ponuky):

Spoločný slovník obstarávania (CPV) 14210000-6:
Stav upozornenia:Upozornenie nie je nastavené.

Nastaviť upozornenie na zmeny a doplneniaUpozornenia v produktoch


Dopyt / Ponuka – kompletný pristup