Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Dopyt – Ponuka ► Spoločný slovník obstarávania (CPV) ► CPV 22000000-0

CPV 22000000-0 – Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Tlačené výrobky a príbuzné produkty

Spoločný slovník obstarávania (CPV)
 22000000-0
Tlačené výrobky a príbuzné produkty
 22100000-1
Tlačené knihy, brožúry a letáky
 22200000-2
Noviny, denníky, periodiká a časopisy
 22300000-3
Pohľadnice, tlačené pohľadnice s pozdravmi a iné tlačoviny
 22400000-4
Známky a kolky, šekové tlačivá, bankovky, akciové certifikáty, obchodný reklamný materiál, katalógy a príručky
 22500000-5
Tlačiarenské dosky alebo valce alebo iné pomôcky na tlačiarenské účely
 22800000-8
Papierové alebo lepenkové registre, účtovné knihy, rýchloviazače, formuláre a iné druhy tlačeného papierenského tovaru
 22900000-9
Rôzne tlačoviny

Verejné obstarávanie VVO:

Verejné obstarávanie VVO – aktívne CPV 22000000-0:
Tieto údaje sú zobrazené iba pri aktívnom prístupe do produktu Dopyt / Ponuka.

Verejné obstarávanie VVO – ukončené CPV 22000000-0:
Tieto údaje sú zobrazené iba pri aktívnom prístupe do produktu Dopyt / Ponuka.

Upozornenia na nové dopyty (ponuky):

Spoločný slovník obstarávania (CPV) 22000000-0:
Stav upozornenia:Upozornenie nie je nastavené.

Nastaviť upozornenie na zmeny a doplneniaUpozornenia v produktoch


Dopyt / Ponuka – kompletný pristup